گزارش تصویری خیریه کمک به مناطق سیل زده جنوب

گزارش تصویری خیریه کمک به مناطق سیل زده جنوب - اردیبهشت 98

گزارش تصویری خیریه در جهت کمک به مردم سیل زده جنوب به همت آقای شب افروز

به مبلغ 35 میلیون تومان 

اخبار و مقالات مرتبط