گزارش خیریه تیر ماه 1398

گزارش خیریه تیر ماه 1398

خیریه ای که با کمک هم و از محل شهریه بچه ها راه انداختیم پابرجاست و مقادیری از پول ها هم وارد تبدیل و سرمایه گذاری شده. جز موارد کوچکی اجازه خرج ندادم تا اگر بتوانیم طبق هدف، صرف و خرج کودکان یتیم شود بطوریکه از صفر تا صد آنها را تا ازدواج و کار در جوانی آنها پوشش دهیم. اگر عمری بود که شک نکنید محقق میشه، و همه در ثوابش شریکیم. اگر هم من نبودم وظیفه شماهاست که حواستون به ادامه راه اندازیش باشه. در هر درآمدی از اینجانب هم مبالغی به آن تزریق خواهد شد انشاالله تا بتوانیم مکانی برای خود بچه ها تهیه کنم. 

اخبار و مقالات مرتبط