کمک نقدی جهت حیوانات 23 بهمن 97

کمک نقدی جهت حیوانات 23 بهمن 97

اینم‌ هدیه ناقابل من به یک انسان شریف با جایگاه بهشتی، اگر بودم باور کن خانه ات را هم تمیز میکردم ای انسان والا. 

کمک هزینه نقدی جهت کمک به حیوانات بی سرپناه

اخبار و مقالات مرتبط