کمک خیریه سوفیا به بیمار سرطانی 12 مهر 98

کمک خیریه سوفیا به بیمار سرطانی 12 مهر 98

یک میلیون تومان از همت همتون جهت آخرین کمک های خیریه رسید به این دختر که کاملا مورد تایید یکی از دانشجویان عزیزم بود و سرطان داشت.‌‌‌‌.....خدا برکت بده به مال و جان همتون.

اخبار و مقالات مرتبط