کمک یازده میلیونی خیریه

کمک خیریه سوفیا جهت عمل قلب یک پدر

تاریخ: 26 مهر 98

بنا به همت شما  ،یک پدر جوان بخشی از مشکلاتش حل شد. هرچند عمل قلب ایشان و باطری قلبشان بسیار بیشتر هزینه بر میدارد، اما خدا را شکر شاید توانسته باشیم بخشی از دغدغه های ایشان را مرتفع کنیم....از خدا خواستم به طرح ذهنیم کمک کنه تا بتونم فقر و ریشه کن کنم.

مبلغ: 5,000,000 تومان کمک از طرف شخص فروهر ترحمی

و مبلغ 6,677,000 تومان کمک از محل کمکهای شما

جهت اطلاع ته حساب اکرم السادات جدی طبق فیش بالا و پنج ‌میلیون سهم‌من و پنج ‌میلیون از حساب کمک های شما بزرگواران همه به حساب دوست خوبمون واریز شد ... هرچند این پول بخش کوچکی از درمانشان هم‌نمیشود ، ولی امیدوارم خدا به همه رحم‌کند ....آنقدر که این خیریه مرا زجر داد و غصه داد....درد های خودم و فراموش کردم?????

اخبار و مقالات مرتبط